Werkwijze

Volgens een van te voren uitgestippeld Plan van Aanpak met tussenliggende evaluatiemomenten voer ik uw projectopdracht uit.

De werkwijze in praktijk

 • Uw wensen worden tijdens een oriënterend gesprek geïnventariseerd. Hier rolt de opdrachtomschrijving uit.
 • In het specifieke op uw wensen toegespitste Plan van Aanpak vindt u de terugkoppeling van het intakegesprek. Dit voorstel ontvangt u in offertevorm.
 • Wanneer u/ uw organisatie akkoord gaat met dit aanbod volgt de opdrachtbevestiging en zal de opdrachtomschrijving met tussenliggende evaluatiemomenten volgens de tijdsplanning worden uitgevoerd.
 • Het eindresultaat is bereikt wanneer de afgesproken dienstverlening met de gewenste kwaliteit wordt afgerond. De mens binnen de organisatie waarmee At-InterimManagement samenwerkt staat centraal. De medewerkers worden vanaf de start tot en met de nazorg betrokken bij de voortgang en de evaluatiemomenten van het project. Daar waar noodzakelijk worden de betreffende medewerkers gecoacht.
 • Daarna volgt er een afrondende, laatste fase: de nazorg. De wijze en vorm van het nakomen van de nazorg is tevens overeengekomen in de opdrachtomschrijving.

“ Het is de toon die de muziek maakt,
het zijn de mensen die de organisatie maken!”

De mensgerichte benadering werpt zijn vruchten af als het gaat om het creëren van betrokken medewerkers en het behalen van gewaarborgde eindresultaten.

At-InterimManagement fungeert hierbij als intermediair tussen:

 • Management
 • Medewerkers
 • Beleid
 • Organisatie
 • Systemen
 • Processen

Hierdoor wordt synergie bereikt tussen de diverse onderdelen van uw organisatie.

Met andere woorden:
Deze mensgerichte benadering heeft tot doel de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten én het draagvlak van het eindresultaat van de projectopdracht binnen de organisatie te waarborgen.

Een brug slaan tussen….,
ook daar waar anderen het niet voor mogelijk houden.


at-interimmanagement in assen